Roeien in Nederland


Aan het roeien zelf is een serie zalen gewijd, die elk weer zijkamers hebben. Een overzicht van de zalen.


Het begin

In de eerste helft van de 19e eeuw kwam het roeien op, geïmporteerd uit Engeland.

Naar het begin

‘Allereerste giek in Nederland, geschenk van de koningin van Engeland aan den Kroonprins (Koning Willem III)’ | Tekening Albertus van Beek, 1840-1860, Gelders Archief


Verenigingen

Mensen – mannen – gingen samen roeien, en stichtten verenigingen. Dat ging met horten en stoten.

Naar de verenigingen [nog niet]

Oprichting Nederlandsche Yacht-club, Nederlandsche Staatscourant 5 januari 1846


Studenten

Studenten ontdekten het roeien, het werd een groot en blijvend succes.

Naar de studenten [nog niet]

Op 30 september 1874 werd de eerste studentenroeivereniging opgericht, Njord. Dit was hun eerste botenhuis.


Roeibonden

Het opmerkelijke verhaal van de vorming van twee roeibonden.

Naar de roeibonden [nog niet]


Tochten, regatta’s, wedstrijden

De eerste wedstrijden, rondjes Nederland per wherry, de Varsity en meer

Naar de evenementen [nog niet]


Olympische successen

Nederland, verenigingen en ploegen gingen al snel meedoen in internationale wedstrijden.

Naar olympische successen [nog niet]


Grote namen

Sommige roeiers werden helden en hun namen kregen een plaats in het collectieve geheugen.

Naar de grote namen [nog niet]

Jan Wienese