Boomstamboten


Jagers-verzamelaars

De vroege bewoners van het Noordzeegebied waren jagers-verzamelaars. Zij verplaatsten zich over land en leefden van de jacht op landdieren en van plantaardig voedsel.
Vissen was een volgende fase in de ontwikkeling van de primitieve mens. De eerste sporen van visconsumptie, gevonden in Northumberland in Engeland, zijn van rond 8500 voor Christus. De bewoners gebruikten boomstamboten voor transport en later ook voor de vangst van vis, schelpdieren en watervogels en het verzamelen van eieren en eetbare waterplanten als de waterkastanje. Alle voedsel diende voor eigen consumptie.

De eerste functie van de boot was vervoer. Wegen bestonden niet, hooguit beloopbare vlakten en doorwaadbare plaatsen. De boot was het enige vervoermiddel. Mogelijk diende de boot ook als statussymbool.


Drieduizend

Men gaat er vanuit dat de eerste boomstamboten of logboats gemaakt zijn in het gebied dat strekt van de Grote Belt in Denemarken tot in de Nederlandse rivierdelta. In Noordwest-Europa zijn rond drieduizend boomstamboten gevonden, in Nederland ruim veertig, vaak alleen maar fragmenten.


Kano

Daaronder is de Kano van Pesse, de oudste boot ter wereld. Tot de oudste van Europa behoort ook de vondst van een boomstamboot bij Hardinxveld-Giessendam (ca 5000 vC). Die periode was het Neolithicum, de Nieuwe Steentijd. De mensen vestigden zich op vaste plaatsen en gingen het land bewerken. Zij waren de eerste boeren.

Kano van Hardinxveld-Giessendam | Rijksmuseum voor Oudheden