Colofon


Het Roeimuseum is in opbouw. We zijn er in oktober 2020 mee begonnen. Uiteindelijk moet hier een website staan die de naam dekt. Aangevuld met kleinschalige fysieke exposities hopen we zo een mooi beeld te geven van het roeien in Nederland.

Het idee is voortgekomen uit de wens van Bart Schraag van Het Zeilend Scheehout om een online museum van scheehouten wherry’s op te zetten. Ondergetekende nam dat op zich, wat resulteerde in zeilwherry.nl, en al doende ontstond het idee er een roeimuseum van te maken.

Dat het in opbouw is merkt u aan ontbrekende inhoud, aan onvolledige pagina’s, aan het ‘[nog niet]’ dat u her en der kunt aantreffen.

Alle vormen van opmerkingen, aanvullingen en verbetersuggesties zijn welkom:

 • Heeft u een suggestie voor een op te nemen afbeelding of video?
 • Ziet u een fout?
 • Mist u een gebeurtenis, een vereniging?
 • Wilt u iets vragen?

Graag per e-mail naar info@roeimuseum.nl = Koos Termorshuizen, hoofdredacteur van Roei!, het blad voor alle roeiers.

Dank

Velen hebben materiaal aangedragen aan dit museum. In willekeurige volgorde:

 • Bart Schraag (Het Zeilend Scheehout)
 • Paul van Heugten
 • Bert Appeldoorn
 • Johan ten Berge
 • Jan Bernard (KR&ZV De Maas)
 • Ton den Boon (KDR&ZV)
 • Berend Boogaerdt ‘t Hooft (KR&ZV De Maas)
 • Eltjo Kok
 • Pieter C. Jorissen
 • Vincent van Zomeren (Willem III)
 • Jan Willem Landman
 • Willem Westermann
 • Marcel Revet
 • Michiel Poulie
 • Steven Coene, Koninklijke Archieven
 • Harald Kruithof