Colofon


Het Roeimuseum is in opbouw. We zijn er in oktober 2020 mee begonnen. Uiteindelijk moet hier een website staan die de naam dekt. Aangevuld met kleinschalige fysieke exposities hopen we zo een mooi beeld te geven van het roeien in Nederland.

Het idee is voortgekomen uit de wens van Bart Schraag van Het Zeilend Scheehout om een online museum van scheehouten wherry’s op te zetten. Ondergetekende nam dat op zich, wat resulteerde in zeilwherry.nl, en al doende ontstond het idee er een roeimuseum van te maken.

Dat het in opbouw is merkt u aan ontbrekende inhoud, aan onvolledige pagina’s, aan het ‘[nog niet]’ dat u her en der kunt aantreffen.

Alle vormen van opmerkingen, aanvullingen en verbetersuggesties zijn welkom:

 • Heeft u een suggestie voor een op te nemen afbeelding of video?
 • Ziet u een fout?
 • Mist u een gebeurtenis, een vereniging?
 • Wilt u iets vragen?

Graag per e-mail naar het@roeimuseum.nl = Koos Termorshuizen, hoofdredacteur van Roei!, het blad voor alle roeiers.

Wie

Bart Schraag (Het Zeilend Scheehout) heeft het idee gelanceerd. Eigenlijk alleen voor de zeilwherry’s op zeilwherry.nl, maar daar is het niet bij gebleven.

Bert Appeldoorn en Paul van Heugten doen onderzoek.

Zonder de medewerking van de roeiverenigingen en stads-, streek- en landelijke archieven was dit museum onmogelijk geweest.


Dank

Velen hebben materiaal aangedragen aan dit museum. In willekeurige volgorde:

 • Johan ten Berg
 • Jan Bernard (KR&ZV De Maas)
 • Ton den Boon (KDR&ZV)
 • Berend Boogaerdt ‘t Hooft (KR&ZV De Maas)
 • Eltjo Kok (Tubantia)
 • Pieter Damsté (Tubantia)
 • Pieter C. Jorissen (KDR&ZV, Stichting Willem Reus)
 • Vincent van Zomeren (Willem III)
 • Jan Willem Landman
 • Willem Westermann (Oud Roeiend Hout)
 • Marcel Revet (KNZ&RV)
 • Michiel Poulie (KNZ&RV)
 • Cees Wolzak (KNZ&RV)
 • Steven Coene (Koninklijke Archieven)
 • Harald Kruithof (KNZ&RV)
 • Maarten Koning (Willem III)
 • Maarten Helle (Willem III)
 • Arnoud Carp (Cornelis Tromp)
 • Jan Op den Velde (Laga)
 • Tjabien Wissenraet (KNZ&RV)
 • Cees Schuller (collectie uniformknopen)
 • en botenbezitters