Erelid


Op 20 februari 1956 viel Mak van Waay de eer te beurt tot erelid van KDR&ZV benoemd te worden.