Drukte in de Wijnhaven


Bron Regionaal Archief Dordrecht

Houtvlotten en sleepboten

Foto van rond 1900. In de negentiende en twintigste eeuw dreven enorme houtvlotten de Rijn af. Veel daarvan hadden bestemming Dordrecht. Verder meerden grote sleepboten vlakbij het botenhuis af.
Voor de roeiers van KDR&ZV werd die plek minder prettig.
In 1908 verhuisde de vereniging naar de Nieuwe Haven.