Henry Gelissen (1895-1982)


Oprichter Maastrichtsche Watersportclub

Limburger Koerier, 16 juli 1932 | Bron delpher.nl

Twee jaar Minister van handel, nijverheid en scheepvaart

Nieuwe Haarlemsche Courant, 3 juni 1935 | Noord-Hollands Archief
IJmuider Courant, 29 juni 1937 | Noord-Hollands Archief