Nederlandsch handboek voor roeisport

Door P.H. Damsté & F.E. Pels Rijcken, 1886