De Koninklijke Nederlandsche Yachtclub

Door Q.M.R. Ver Huell, 1848


Al twee jaar na de oprichting van de vereniging, schreef Ver Huell er dit boek over.