Het boek ‘De Hoop 1848-1888’Bron archief Willem III