Het Zeilend Scheehout

Nederlandse Vereniging tot Behoud van Scheehouten Zeilwherry’s


Wat?

 • Opgericht 11 september 1990
 • Doel: het bevorderen van het behoud en gebruik van overnaadse roeiboten door
  • het vergaren van kennis, materialen, gereedschappen en ruimte,
  • het verwerven en instandhouden van een vloot zeilwherry’s,
  • het verwerven en instandhouden van (historische) documentatie van de zeilwherry,
  • het deelnemen aan roei- en zeiltoertochten en -wedstrijden,
  • het opleiden van iedereen die betrokken is en wil zijn bij het onderhoud van de zeilwherry’s,
  • het werven van leden en begunstigers die de zeilwherry in stand willen houden,
  • het verwerven van fondsen voor instandhouding van de zeilwherry,
  • het beschikbaar stellen van ruimte voor onderdak en onderhoud
 • Nieuwe leden welkom via www.zeilwherry.nl