Luctor et Emergo – Middelburg


Loodsschooner No.1

Op 16 mei 1880 vergaat na een aanvaring de Vlissingse Loodsschooner No. 1 in Het Kanaal. Een oproep tot giften voor de nabestaanden heeft succes, zoals de 10 gulden die Roeivereeniging Luctor et Emergo te Middelburg schenkt.

Dagblad van Zuid-Holland en ‘s-Gravenhage 3 juni 1880
Het Vaderland 19 juni 1880

Wat?

  • Roeivereniging
  • In Middelburg
  • Opgericht in 1880 of eerder
  • Ontbonden in 1883

Opheffing

Op 1 november 1881 staat een advertentie in de Middelburgsche Courant waaruit blijkt dat er iets met de vereniging aan de hand is:


Het verslag over 1883 van de Zuidhollandsche Maatschappij tot Redding van Schipbreukelingen te Rotterdam meldt volgens Het Vaderland van 5 april 1884 de in het verslagjaar ontvangen giften. Daaronder:

Het Vaderland 5 april 1884 | Bron van alle knipsels delpher.nl