Roeiclub Concordia (1868?-1874?)


Weinig sporen

Deze vereniging heeft weinig sporen achtergelaten. Op zondag 26 juli 1868 verscheen Concordia met de vierriems giek Mazeppa aan de start van de jaarlijkse wedstrijden van de KNZ&RV:

Algemeen Handelsblad, 29 juli 1868

In 1894 wijdde de Nederlansche Sport een verhaal aan het twintigjarig bestaan van De Amstel. Daarin is te lezen dat De Amstel in 1875 het botenhuis van de ontbonden roeiclub Concordia huurde:

Nederlandsche Sport, 1 september 1894

Wat

  • Roeivereniging in Amsterdam
  • Bestond in 1868
  • Bestond in 1875 niet meer

Bron van de krantenknipsels: delpher.nl