Roei- en Zeilvereeniging Het Spookschip of De Vliegende Hollander


De eerste studentenroeivereniging


1861/1862

De Utrechtsche Studenten-Almanak voor het jaar 1862, gemaakt in 1861, komt voor het eerst een zeil- en roeivereeniging voor, zonder verdere naam, met als secretaris theologiestudent en corpslid Johan Herman Mühring (1839-1901) Hij vertrok op 18 december 1862 uit Utrecht naar Heemskerk. Hij was toen nog niet afgestudeerd.

Geboren in Amersfoort. Zijn naam komt voor het eerst voor in de almanak van 1859. In 1865 kandidaat dominee in Wilnis. In 1869 dominee in Sint Philipsland, in 1877 in Dussen / Doeveren / Genderen, in 1878 in Brandwijk, in 1881 in Puttershoek, in 1887 in Sint Maarten (NH). Hiernaast de overlijdensadvertentie van het eerste bekende lid van de eerste bekende studentenroeivereniging (Schager Courant 7 maart 1901 | Bron Archief Alkmaar).


1865 – 1869

In de Utrechtsche Studenten-Almanak 1866 heet het Roei- en Zeilvereeniging Het Spookschip of De Vliegende Hollander.
Secretaris was in 1866 F.W.A. Pietermaat die tevens ‘abactis’ (= secretaris) was van het Utrechtsch Studentencorps. Hij woonde aan de Lijnmarkt en promoveerde op 22 mei 1869 in Utrecht tot doctor in de rechten.
Secretaris in 1869 was jonkheer Lodewijk Willem Arnold Gerard Martinus Stratenus van Voshol die in Utrecht woonde op Maliebaan I 202a.

Hij was in Utrecht geboren op 2 februari 1848 en op 27 april 1896 overleden te Monte Carlo.
Bron De Nederlandsche Leeuw, jaargang 20 (1902)


Na 1872 nog steeds of weer

In de almanak van 1870 werd de vereniging niet meer genoemd, maar zeker is dat die in februari 1872 bestond. Toen werd student N. Tydeman als lid toegelaten:


Laatste hoofdstuk

Ook in de almanakken van 1873, 1874 en 1875 komt De Vliegende Hollander voor, nu alleen als roeivereniging en met de vermelding opgericht 22 februari 1872. Secretaris: Pieter Adriaan van Schermbeek (1853-1879), die de brief hierboven heeft ondertekend.
Op 24 september 1880 schreef de voorzitter van de vereniging een briefje waarin hij aan ‘bedoelde studenten’ toestemming gaf de loods bij de zwemschool aan de Kromme Rijn te gebruiken. Die studenten – dat zou korte tijd later Triton worden.

Wat

  • Studentenroeivereniging
  • Oprichting 1861 of eerder
  • Opgeheven 1875 of later

Utrechtsche Studenten-Almanak 1862 | Bron delpher.nl
Utrechtsche Studenten-Almanak 1866 | Bron delpher.nl

De naam

In de jaren 1860 ging een erg populair melodrama het land door in de theaters.

Utrechtsche provinciale en stads-courant, 11 juli 1861 | Bron delpher.nl

Utrechtsche Studenten-Almanak 1873 | Bron delpher.nl

Blijspel

In dit blijspel, gepubliceerd in 1878, komen in het zesde tafereel de roeiers aan het woord, na een overwinning in Leiden.

Het vijfde tafereel speelt in Monaco. Of het toeval is dat secretaris Stratenus van Voshol daar gewoond heeft, is de vraag.