Thetis (Utrecht)

Roeivereniging die niet tot stand kwamLustrumboek UVSV 1899-1914


Leden van de Utrechtsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging deden in 1907 een poging om onder de naam Roeiclub De Bockum bij Viking tegen verlaagde contributie lid te worden. Maar dat stond Viking niet toe.
In 1912 wilden drie van hen een eigen roeivereniging oprichten, met de naam Thetis.

Eerstejarsboekje 1912 Aangeboden door de Utrechtsche Redactie van het Algemeen Nederlandsch Studenten-weekblad Minerva

Echter, zoals in het verhaal te lezen is, is de vereniging er door gebrek aan enthousiasme en discussies over geld niet gekomen – Triton bood zelfs een boot aan. Viking was wel bereid te praten over verhuur van een stukje grond voor de berging van een boot, maar de dames trokken zich terug.