Utrechtsche Roei- en Zeilvereeniging De Batavier


Oog in Al

De Batavier kwam voort uit de in 1911 opgerichte Utrechtse studenten-gezelligheidsvereniging Unitas. Roeivereniging Viking bestond al, maar die liet maar tien leden per gezelligheidsvereniging toe. Dus richtten die hun eigen roeiverenigingen op.
De Batavier bouwde direct na de oprichting een botenhuis op landgoed Oog in Al aan de Leidsche Rijn aan de westkant van Utrecht.

Leden van De Batavier bij het botenhuis, rond 1920. | Bron Orca Lustrumboek 1970-1980

Utrecht in woord en beeld, 18 juni 1926 | Bron Utrechts Archief

Einde

De mobilisatie voor de eerste wereldoorlog gaf de vereniging een klap die die nooit echt te boven is gekomen. Bovendien gunde de gemeente in 1918 een plek in het park aan Triton, zodat De Batavier haar heil ergens anders moest zoeken.


Informatiebron: Chris van Winden in Lustrumboek Orca 1970-1980


Wat

  • Studenten-roeivereniging
  • In Utrecht
  • Opgericht op 29 november 1912
  • Opgeheven in 1926

Uit Jaarboekje 1917 van KNZ&RV
Bestuur 1914 | Adresboek van Utrecht 1914-1915 | Bron delpher.nl

Collectie Bert Appeldoorn

Oprichting

Het nieuws van den dag 14 februari 1913 | Bron delpher.nl

Echte start

Niet de heer Spanjaard voerde namens Viking het woord, maar vice-voorzitter Andrau. Die was zo ontevreden over zijn eigen speech dat hij daarna een andere bestuursfunctie wilde. Het knipsel is uit Het Centrum 26 april 1913 | Bron delpher.nl