Roeivereeniging Wiking


Limburger Koerier, 16 juli 1932 | Bron delpher.nl

Arthur Imkamp (1871-1966) maakte in Duitsland kennis met de roeisport. In 1905 verhuisde hij naar Venlo.

Bron Gemeentearchief Roermond

In Venlo richtte hij in 1906 de roeivereniging Wiking op.

Limburger Koerier, 23 april 1909 | Bron delpher.nl

In 1909 verhuisde Imkamp naar Roermond en werd daar mede-oprichter van de roeivereniging Maas en Roer.


In 1932 keek hij in het hierbij geplaatste artikel terug op het korte bestaan van Wiking, en maakte melding van de nieuwe Venlose vereniging, De Maas, die op 2 juni 1931 opgericht is.


Arthur Imkamp, regent van het Rooms Catholijck Godshuis te Roermond, van 1933 tot 1958 | Bron schumulder.nl