Zaanlandsche Zeilvereeniging


Oprichting 1882

Het Vaderland, 20 november 1882

Eerste ledenvergadering

met aankondiging van pogingen een roeiwedstrijd te organiseren

Opregte Haarlemsche Courant, 8 januari 1883

Beschermheer

Prins Alexander, tweede zoon van koning Willem III, bezorgde ZZV koninklijke glans door in maart 1884 het beschermheerschap te aanvaarden. Lang heeft de bescherming niet geduurd, want op 21 juni 1884 overleed hij aan vlektyfus.

Haagsche Courant, 3 april 1884

‘Zo mogelijk een roeiwedstrijd’

Artikel 19, Statuten, in Nederlandsche Staatscourant, 29 april 1885

Eerste roeiwedstrijd

Aankondiging in De Tijd, 6 augustus 1886

Op 10 augustus publiceerde Het nieuws van den dag een uitgebreid verslag van deze wedstrijden.


Organisatie uitbesteed

25 juli 1891, ZZV organiseert ‘haar’ roeiwedstrijden niet zelf.

Het nieuws van de dag, 22 mei 1891

De ‘Czaar van Rusland’ beschermheer?

Dat idee in 1897 ging niet door. Tijdens het bezoek van de tsaar op woensdag 18 augustus 1897 ware er, tot teleurstelling van de vereniging, geen roeiwedstrijden.

De Nederlandsche Sport, 16 januari 1897

Samenwerking met Comité voor Wherrywedstrijden, 1911

De Revue der Sporten, 13 september 1911

1919: Roeien volwaardig

Op 4 april 1919  werden de statuten aangepast en kreeg het roeien een volwaardige plek.


1934: Leden schenken de club een eilandje

Nieuwe Haarlemsche Courant, 26 april 1934 | Bron Noord-Hollands Archief

In de oorlog

September 1940 – Margot Frank neemt met VBWJ deel aan de jaarlijkse wedstrijden op de Zaan. De medaille die ze toen won, is bewaard gebleven. In het blad Roeien verscheen een verslag van de wedstrijden.

Fotocollectie Anne Frank Stichting, Amsterdam | Foto Harold Strak

September 1943 – Eerste stertocht naar Zaandam

Aankondiging, Algemeen Handelsblad, 21 augustus 1943
Verslag, Dagblad voor Noord-Holland, 6 september 1943

November 1943 – ZZV zoekt een roeibootsman

Schuttevaer, 20 november 1943

September 1944 – De jaarlijkse ZZV-wedstrijden

Haarlemsche Courant, 5 september 1944

Wat

  • Zeilvereniging die ‘als het mogelijk zou zijn’ ook roeiwedstrijden organiseerde
  • Opgericht 30 juli 1882
  • In Zaandam
  • In 1935 werd initiatief genomen het roeien te bevorderen; dat kreeg in 1936 gestalte

Bron van de knipsels tenzij anders vermeld: delpher.nl