Naar Brittannië


Romeinen

De Romeinen hadden in 43 na Christus de Britse eilanden veroverd, behalve Cornwall, Wales en Schotland. In de tweede helft van de vierde eeuw na Christus was de macht van de Romeinen was aan het verzwakken. Met toestemming van de Romeinen vestigden zich grote groepen Germanen in Brittannië. Met overnaadse boten zoals het Nydam schip.

De Romeinen vertrekken

Vanaf het jaar 407 verlieten de Romeinen de Britse eilanden. Ze moesten ze hun aandacht richten op hun thuis toen allerlei stammen Rome plunderden. Twee jaar later was er geen Romein meer over in Brittannië.

Angelen en Saksen

Na het vertrek van de Romeinen staken in de daarop volgende eeuwen Noord-Europese stammen de Noordzee over en namen met geweld Brittannië deels in bezit. De boten van de Saksen, Angelen, Jutten en Friezen waren overnaads geklonken, de bouwtechniek die in Scandinavië ontstaan was. Archeologische vondst is het Sutton Hoo schip.

Vikingen

Vanaf 793 kwamen Vikingen naar Brittannië, in hun overnaadse boten. Dat is een verhaal apart.

Noormannen

In 1066 stak Willem de Veroveraar met een vloot overnaadse schepen over naar Brittannië.


Drie golven op een kaart


Muur van Hadrianus, aangelegd in 122 na Christus

Model van het uit het jaar 320 daterende Nydam schip | Schloss Gottorf

Sutton Hoo, vindplaats van een grote schat uit het jaar 625

Lindisfarne, in 793 het eerste doelwit van de Vikingen in Brittannië