De roeiwedstrijden van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub


Feest!

De Koninklijke Nederlandsche Yachtclub wilde haar doel bereiken door de organisatie van wedstrijden. De eerste roeiwedstrijden waren op 10 juni van het oprichtingsjaar in Rotterdam en op 10 september in Amsterdam.
De roeiwedstrijden van de waren grote feesten. Ze werden aangekondigd in de Staatscourant, tribunes werden opgericht, de oevers stonden vol mensen. Prins Hendrik was de grote stimulator. De eerste wedstrijden waren veelal gecombineerde roei- en zeilwedstrijden met daarna een diner en later op de avond vuurwerk.

Algemeen Handelsblad 31 juli 1848 | Bron delpher.nl