Duitse expats


Drijven

In de negentiende eeuw emigreerden veel Duitsers naar Rotterdam. Roeiers onder hen waren aanvankelijk lid van De Maas.
Wegens ‘onenigheden tussen enkele heren van beide nationaliteiten’ richtten ze in 1874 hun eigen roeivereniging op, en fuseerden tegelijk met de al bestaande Deutscher Turnverein tot Deutscher Turn- und Ruderverein.
Het eerste botenhuis: een drijvende loods bij de Oostpoort.

Uit Naar Rotterdam. Immigratie en levensloop in Rotterdam vanaf het einde van de negentiende eeuw, 2006

Daarnaast hadden ze een gebouw aan de Witte de Withstraat in de stad. In 1908 betrok de vereniging een fraai clublokaal in de Oude Plantage.

Uit ‘De haven van Rotterdam’, 1908, door H.A. van Ysselsteyn
Uit Nederlandsche Sport, 26 februari 1887 | Bron delpher.nl

Rotterdams

Vanaf het begin deden de Duitsers volop mee aan de Nederlandse wedstrijden. Ze waren gewoon een Rotterdamse vereniging.

Het Vaderland, 30 augustus 1875 | Bron delpher.nl