Alfred Ruoff (1855-1920), jarenlang voorzitter


Immigratie uit Duitsland

In 1863 was de Nieuwe Waterweg voltooid. Dat gaf de haven van Rotterdam een grote impuls. De haven speelde een grote rol als doorvoerhaven de Rijn op. Duitse handelshuizen, rederijen en verzekeringsmaatschappijen vestigden zich in Rotterdam en trokken duizenden Duitse migranten aan, vooral kantoorpersoneel, maar ook havenarbeiders, zeelieden, huishoudelijk personeel, hotelbedienden, prostituees en winkeliers. Rond 1880 woonden er rond 2500 Duitsers in Rotterdam, een kleine 2% van de bevolking.
De Duitsers richtten hun eigen verenigingen op, te beginnen met een zeemanskerk in 1862. Na 1870 verschenen sport- en zangverenigingen en verenigingen die Duitse armen ondersteunden. In 1890 werd de Duitse school opgericht.

Bron: Arbeidsmarkt en beroepsmobiliteit – Een onderzoek naar de gelegenheidsstructuur voor Duitse migranten in Rotterdam, 1870-1930 door Henk Delger


Alfred Ruoff

Een van de Duitse immigranten was Alfred Johan Gustav Ruoff. Hij was geboren op 21 februari 1855 in Frankfurt am Main. Hij vestigde zich op 13 september 1877 in Rotterdam aan de Willemskade. Bijna een jaar later, op 8 juli 1878, voegden zijn vader Ludwig Wilhelm en zijn vrouw Carolina Suzanna Schöffer zich bij hem. Met haar kreeg hij een zoon en een dochter.
Zijn vrouw overleed op 23 april 1883, ze was pas 26.
Alfred werd op 20 juli 1884 genaturaliseerd tot Nederlander, en trouwde in het Duitse Gelnhausen op 2 augustus 1884 met Carolina Emma Schöffer. Zij kregen achtereenvolgens een zoon, drie dochters en vier doodgeboren kinderen.
Alfred werkte toen als koopman in koffie. De NV Maatschappij tot exploitatie van het koffieland Kedjepit is op 22 augustus 1894 opgericht.

Regeerings-almanak voor Nederlandsch-Indië, 1899 | Bron delpher.nl

Adressen

Alfred woonde in Rotterdam achtereenvolgens aan de Willemskade 17, Wijnhaven 15, Leuvehaven 78 en Westersingel 100.


Voorzitter

In het adresboek van 1887 van Rotterdam stond zijn volgende woning als contactadres voor de Deutscher Turn- und Ruderverein. Hij was toen voorzitter.

Adresboek Rotterdam 1887-1888 | Bron Stadsarchief Rotterdam

Tijdens zijn voorzitterschap organiseerde de vereniging op 6 augustus 1887 een wedstrijd waarvan het blad Nederlandsche Sport een week later uitgebreid verslag deed.
In 1899 was hij nog steeds voorzitter.


Deutsche Schule

Alfred Ruoff speelde ook een rol in het toezicht op de Duitse school in Rotterdam. Die was in 1890 opgericht en groeide naar 200 leerlingen rond 1900. Toen kwam de school door fout handelen van de rector in financiële problemen. Ruoff eiste zijn vertrek en verzocht aan de Duitse overheid om steun, die er na veel heen-en-weergepraat kwam.

Bron: Their own men – German associative life in early twentieth century Antwerp and Rotterdam door Christiaan Engberts


Westerveld

De dochters trouwden, en op 15 juli 1920 ook zoon Alfred, met Fien Buijs. Vier maanden later, op 9 oktober 1920, overleed Alfred, 65 jaar jong. Hij is begraven in Driehuis, begraafplaats Westerveld, samen met zijn tweede vrouw, zoon Alfred (1885-1961) en diens vrouw Fien (1901-1992).

Briefhoofd van de vereniging

Handtekening van Alfred Ruoff

Naturalisatie


Speldje van de Deutsche Schule in Rotterdam | Bron Rotterdam Museum

Grafsteen van Alfred Ruoff, zijn tweede vrouw Emma Schöffer, hun zoon Alfred en diens vrouw Fien | Bron online-begraafplaatsen.nl