Het clubblad van Willem III


1918-1919

In 1918 en 1919 deed de vereniging een eerste poging met maandelijks OCO – Ons Club Orgaan.

1920-1923

Van 1920 tot 1923 waren er incidenteel circulaires.


1924-1932

In 1924 startte de maandelijkse uitgave van een clubblad.

De vormgeving van de eerste drie nummers is waarschijnlijk van de ‘zetter’ bij de drukkerij.

De versierde koptekst was ontworpen door Pieter van Gelder die stand hield van januari 1925 tot juni 1932.

DL1924_02_kop
DL1924_07_kop
DL1924_12_kop
Shadow

Bron archief Willem III