Het Roeimuseum | 14 december 2021

Verrassing voor de Nijmegenaren


Ze wisten het niet

Op 27 juli 2006 werd in Nijmegen Roeivereniging De Batavier opgericht. Later veranderde die de naam in De Waal. Die is gehuisvest aan de Spiegelwaal, de noordelijke nevengeul van de Waal aan de Lentse kant. Op 16 oktoer namen ze hun drijvende loods in gebruik, de Ondine, de vroegere botenhuisvesting van roeivereniging Ondine in Amsterdam.
Dat niet alleen die loods maar ook de namen van de vereniging een verleden hebben, wisten ze niet.

Er was een eerdere Batavier

In 1917 werd de Motor-, Roei- en Zeilvereniging De Batavier opgericht. De roeiactiviteiten waren beperkt en verdwenen na verloop van tijd. Maar de vereniging bestaat nog steeds, nu als zeil- roei- en motorsportvereniging, en heeft het sloeproeien omarmd. In 2006 wisten de oprichters van De Batavier, het latere De Waal dus, dat niet. Maar het werd nog gekker.

Juli 1919 | Bron Regionaal Archief Nijmegen

En ook een eerdere De Waal!

Want die oprichters wisten ook niet dat in 1917 aan ‘hun’ kant van de Waal ook al een Roei- en Zeilvereniging De Waal bestaan heeft. Met het vertrek naar het buitenland van de drijvende kracht achter deze club, Johannes Bosman, verdween die club drie jaar later al.

Nog meer Nijmeegse roeiers

In 1935 werd in Nijmegen de Roei-, Zeil- en Canovereniging Viking opgericht. Het roeien is daar niet tot ontwikkeling gekomen en de club ging in 1948 op in Valhalis dat in 1960 fuseerde met De Batavier. Het Vikingscheepje in de vlag van De Batavier is een verwijzing naar die geschiedenis.

In 1884 al

Toch waren al die verenigingen niet de eerste die de roeisport beoefenden in Nijmegen. Want de in 1884 opgerichte Cano-club De Batavier ontplooide naast de ‘canosport’ ook – beperkt – het roeien. Deze vereniging moet rond 1911 verdwenen zijn, zodat de naam in 1917 beschikbaar was voor de roeivereniging van toen.

Deelnemers aan de vierdaagse roeitocht van 1911 liggen op donderdag 13 juli om half twee klaar voor de start van het eerste dagtraject: Arnhem – Wageningen. Daaronder ook roeiers van De Batavier.

De Père

In 1923 werd de Katholieke Universiteit Nijmegen opgericht, nu de Radboud Universiteit. Pas op 1 mei 1946 werd er een studentenroeivereniging opgericht, Phocas. Een van de oprichters was Dick van Ogtrop, ‘De Père’. Deze geestelijke met een grote staat van dienst als roeier en ook als oprichter van de RK Roeivereniging Ignatius College, beter bekend als RIC, in Amsterdam, was belangrijk voor de ontwikkeling van de vereniging. Phocas, nu nog aan het Maas-Waalkanaal, zal binnen afzienbare tijd ook verhuizen naar de nevengeul van de Waal, waar de roei(st)ers van De Waal al hun plek hebben.

Op 24 april 1948 zegende mede-oprichter ‘père’ Dick van Ogtrop het eerste botenhuis van Phocas in.

Dwaal door het Roeimuseum