Het Roeimuseum | 26 november 2021

Volksfeesten in Monninkendam


Reederijkersvereeniging Olympia

De al lang in Monnikendam bestaande Reederijkersvereeniging Olympia, ook wel Vereeniging tot bevordering van Volksvermaken Olympia genoemd, organiseerde op 24 juli 1892 een roeiwedstrijd op de Gouwzee. De praktische organisatie was in handen van enkele Amsterdamse verenigingen. Of dit de aanzet is geweest voor de oprichting van Zeil- en Roeivereeniging De Gouwzee in 1895 is niet duidelijk. Deze Monnikendamse vereniging heeft 8 jaar bestaan, het verhaal van de vereniging vind je hier. Archiefonderzoek en hulp van de Vereniging Oud Monnickendam hebben nog geen bijpassende beelden opgeleverd.

Janus Ooms deed mee!

Nieuwe Langedijker Courant, 24 juli 1892 | Bron Regionaal Archief Alkmaar

Roeiberoemdheid Janus Ooms deed op 24 juli 1892 mee aan die eerste roeiwedstrijden op de Gouwzee. Nog geen drie weken nadat hij als eerste niet-Brit de Diamond Sculls – het hoofdummer, de skiff – in Henley had gewonnen! Zijn deelname werd zeer gewaardeerd blijkt uit het verslag: “dat Ooms luide werd toegejuicht, nu hem de medaille van onze geëerbiedigde Koningin ten deel viel, behoeft nauwelijks betoog, want velen sympathiseren met hem zowel als sculler als qua mens”.  De indrukwekkende prestaties van Janus Ooms maken dat hij nu een eigen zaal heeft gekregen in het museum.

Janus Ooms: skiffkampioen van Nederland, 1891


Dwaal door het Roeimuseum