Het Roeimuseum | 29 december 2021

Hartelijk dank en de beste wensen


Er is in 2021 veel werk verricht voor en in het digitale Roeimuseum, en we gaan de collectie vanzelfsprekend verder uitbreiden. Grote dank aan allen die hier behulpzaam bij zijn.

Enkele recente toevoegingen

De onlangs overleden Ed van Thijn was als scholier gaan roeien, waarmee hij, met zijn zware astma, meer lucht kreeg. En hij bleef roeien. In 2005 schreef hij ‘De Amstel is al meer dan een halve eeuw mijn lust en mijn leven’. Je vindt hem nu ook in het Roeimuseum.

Op de foto, uit het archief van Willem III, van links naar rechts Ad den Hartog, Ed van Thijn, Herman Boelen en Henk Sillem, de datum is onbekend.

Van een heel andere orde is de leeszaal. Die zijn we – samen met Maarten Helle van Willem III – aan het uitbreiden met alles wat de Waterkampioen ooit over roeien geschreven heeft. Over ongeveer een maand zal dat compleet zijn, maar er staat al heel veel.

We stuiten bij ons onderzoek ook op vragen, zoals deze twee, over ons onbekende verenigingen in Maastricht en Amersfoort.

In de Maastrichtse Stadsgids van 1885 vinden we een feest waar een Roeivereeniging bij betrokken was. We weten verder niets van die vereniging.

En in het Adressenboek van 1890 van Amersfoort wordt het bestuur van Roeiclub Vooruit vermeld. Ook daarvan ontbreekt verder elk spoor.

Wie weet lossen we dit ooit op. Blijf ons helpen! Wij wensen je een heel mooi nieuwjaar toe, in goede gezondheid met veel roeiplezier.