Koninklijke Nederlandsche Yachtclub (1846-1880)


Eerste aanzet

Tijdens het diner op 30 maart 1841 had prins Hendrik zijn tafelgenoot en gastheer Quirijn Ver Huell ingefluisterd dat het hem een goed idee leek in Nederland en roei- en zeilclub op te richten. Die club zou het doel moeten hebben jongelui klaar te stomen tot volwaardige zeelui en scheepsbouwers. Er gebeurde vervolgens niets, dus pakte prins Hendrik eind 1845 de draad weer op. Hij nodigde de eresloeproeiers van 30 maart 1841 uit om de kern te vormen van de club.


Opgericht

Op 13 december 1845 meldt de NRC dat door de persoonlijke bemoeiingen van prins Hendrik zich in Rotterdam een roei- en zeilgezelschap zal vestigen.

Doel:
De nationale sympathie voor alles wat tot het zeewezen betrekking heeft, te verhogen en aan te moedigen.

Op 24 december vergadert en dineert hij met de eere-sloeproeijers en stelt met hun de statuten vast.

Opregte Haarlemsche Courant, 25 december 1845 | Bron delpher.nl

Op 5 januari 1846 is de oprichting van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub een feit.

Staatscourant 5 januari 1846 | Bron delpher.nl

Wedstrijden

De club wilde haar doel bereiken door de organisatie van wedstrijden. De eerste roeiwedstrijden waren op 10 juni van het oprichtingsjaar in Rotterdam en op 10 september in Amsterdam.

Zilveren prijspenning van de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub. Dit exemplaar is in 1879 uitgereikt; het randschrift luidt: AAN KAPITEIN P. VAN DER HOEVEN 1879 / DE METEOROLOGISCHE COMMISSIE | Bron: Museum Rotterdam


Nationaal?

Prins Hendrik wilde graag dat de club nationaal zou zijn. Maar al snel ontstond er gekrakeel tussen de Rotterdammers en Amsterdammers. Veel Amsterdammers verlieten de club in 1847 en richtten in hun eigen stad de Nederlandsche Zeil- en Roeivereniging op.


Eigen gebouw

De club liet in 1851 op de Willemskade bij de Veerhaven een eigen pand bouwen. Dat werd ondanks de ruime geldelijke steun van prins Hendrik op termijn een financieel blok aan het been.

yachtclub_gebouw31
RP-P-OB-29269_b
yachtclub_gebouw2_b
previous arrow
next arrow
Shadow

Bron afbeeldingen: Rijksmuseum


Architect was Abraham Nicolaas Godefroy (1822-1899). Hij won de uitgeschreven wedstrijd. Het was voor hem de eerste bouwopdracht.


Roeiwedstrijd door de Koninklijke Nederlandsche Yachtclub, voor het nieuwe gebouw aan de Willemskade tijdens het bezoek van koning Willem III op 30 juli 1851 | Bron Stadsarchief Rotterdam

Diner in de hoofdzaal van het Yachtclubgebouw, 1852 | Bron Stadsarchief Rotterdam

Het einde

De financiƫle nood werd groot, prins Hendrik sprong telkens bij. Het gebouw werd op 15 februari 1874 grotendeels opengesteld voor het publiek als Maritiem Museum Prins Hendrik.
De naamgever overleed in 1879.
De vereniging werd op 5 mei 1880 opgeheven. De gemeente kocht het gebouw, het Maritiem Museum Prins Hendrik mocht er kosteloos gebruik van maken.
De in 1851 opgerichte Roei- en Zeilvereniging De Maas nam al het materiaal van de Yachtclub over.


Zie ook alle locaties op de kaart


Het wapen van de KNYC op het schilderij van C. Bisschop van prins Hendrik

Eerste bestuursleden

  • Prins Hendrik, voorzitter voor het leven
  • P.H. Tromp vice-voorzitter
  • Q.M.R. Ver Huell
  • J. Hudig
  • J.R. Eck
  • J.J. van Overzee
  • J. van Hoboken
  • Joost van Vollenhoven
  • A. Huidekoper

Wapen en vlaggen van de KNYC | Bron Stadsarchief Rotterdam

Voorzittershamer
Bord, doorsnee 18 cm
Koperen stempel
Bronzen stempel | Viermaal bron Museum Rotterdam

1852 | Bron Stadsarchief Rotterdam

21 mei 1874 – Aankomst van Koning Willem III bij het Yachtclubgebouw, viering van zijn 25-jarig koningschap | Bron Stadsarchief Rotterdam

Lees:

Het verhaal uit 1848 van een direct betrokkene, Quirijn Ver Huell: